Klubbmöten 2019

Torsdagen                  24 Januari               Årsmöte

Fototemat är husdjur

Torsdagen                   21 Mars                          Tema Fart

Torsdagen                   23 Maj                            Tema Bilar

Torsdagen 22            22 Augusti                   Tema Blommor

Torsdagen                   24 Oktober                  Tema Solnedgångar

Torsdagen                     5 December              Tema Barn

Klubbmötet  börjar klockan 19.00 och vi träffas i Medborgarskolans lokaler, Sävsjö