Styrelse

Ordförande:                Bengt Sandin          Telefon: 072- 216 63 85

Kassör:                          Taina Apell

Sekreterare:                Hans Svensson

Ledamot:                      Åke Claesson

Ledamot:                     Eva Jonasson

Ledamot:                     Hazze Eklöf