Bengt Sandin

Mynttornet, Amsterdam
Hamnen Antigua
Öland
Miljövän i Peking

Sydafrika

Nordkap
Kukkulaforsen, gränsen mellan Sverige och Finland
Slottsskogen, Göteborg
Umeå
Thailand